Hukbadscirkel

Hukbadscirkel


Varmt välkommen att hukbada i en trygg och vårdande cirkel med andra kvinnor. Här får du möjlighet att pröva metoden och lära känna den under säkra former. Under hukbadet hålls en meditation där du får möjlighet att fördjupa din kontakt med din kropp och din feminina kraft. En stund för utforskande, avslappning och systraskap. Denna cirkel kan du och dina vänner boka för en privat sittning om ni är minst tre personer.90 min 350 kr


Se kommande cirklar i kalendariumet.


Läs mer om vad hukbad kan göra för dig här.

Jag vill betona vikten av att alltid rådfråga en läkare eller gynekolog angående dina besvär och sjukdomar.
Jag vill också understryka att kunskapen jag delar på denna hemida, i mina föreläsningar och konsultationer bygger på traditionell kinesisk örtmedicin, över 700 fallstudier gjorda på kvinnor som regelbundet utfört vaginal steaming, samt ex antal studier som gjorts på metoden. Läs dessa studier här.