För gravida kvinnan

Naturligt födande


Stöd för den gravida kvinnan - inför, under och efter graviditet


Att bli moder är en stor initiering och bör ges utrymme att växa in i med kärlek och respekt. Kvinnans rätt är att ägna stor tid åt att förbereda sig fysiskt och mentalt, vilket tyvärr inte är en självklarhet i vårt samhälle.
Därför har jag utformat sessioner för dig inför, under och efter graviditet som erbjuder dig utrymme att växa in i moderskapet, dig som kvinna och knyta ann till barnet där vi förenar kropp och själ.


Efter en kostnafsfri rådgivning skräddarsyr jag sessionerna för dina unika behov och var du befinner dig.  Jag kombinerar följande i mina sessioner:


- Hukbad - en stödjande metod för kvinnan inför/under/efter förlossning såväl fysiskt som mentalt

- Hormoyoga - medicinsk yoga för kvinnor
- Andning
- Helande samtal
- Frigörande rörelser
- Ceremoniellt utövande
- Healing
- Taktil beröring & avslappning
- Örtmedicin

Jag erbjuder även naturlig igångsättning genom hukbad. En väl beprövad och skonsam metod, och har möjlighet att slippa medicinsk igångsättning. Läs mer här.


I mina lokaler kan du landa i en skön miljö innan eller efteråt och ge dig uttrymme och vila.


Prislista:

90 min 995 kr

3 st sessioner á 90 min 2686 kr 
5 st sessioner á 90 min 3980 kr