Priser & bokning

Priser & bokningReikihealing


Prova på 30 minuter 450 kr
Distan 695 kr
60 minuter 750 kr

Klippkort: 3 ggr 10 % rabatt, 5 ggr: få sista sessionen kostnadsfri


* * *


Reikihealing kombinerat med ACT-coaching


90 min 995 kr
120 min 1295 kr


* * *


Mjuk omfamning - session


60 min 850 kr
inkl ceremoniell cacaodryck 930 kr


* * *


Shamansk Healing


1 ggn 90 minuter 950 kr

Klippkort: 3 ggr 10 % rabatt, 5 ggr: få sista sessionen kostnadsfri


Din första session hos mig är 90 min, resterande gånger är 60 min


* * * Shamansk healing med plantmedicin (ceremoniell cacao eller rapé)


90 min 1100 kr
Klippkort: 3 ggr 3150 kr, 5 ggr 5000 kr


* * *


Shamansk wombhealing


90 minuter 1100 kr

Klippkort: 3 ggr 10 % rabatt, 5 ggr: få sista sessionen kostnadsfri


* * *


(Hos mig kan du använda dina friskvårdspengar och jag är ansluten till epassi).
Eller boka via telefon 073 055 97 55 eller mail bokning@veias.se.


Varmt välkommen!