Förlossningsförberedande & post partum med hukbad

Förlossningsförberedande & postpartum med hukbad


Jag erbjuder dig ett tryggt och innehållsrikt stöd för dig som vill stödja din kropp på ett naturligt vis inför, under och efter din förlossning.
Genom min förlossningsförberedande samtal som även kan göras på distans, får du all kunskap du behöver för att själv hukbada. Jag erbjuder även hukbadsessioner på plats i mina lokaler, strax utanför Lidköping. 


Förlossningsförberedandet innebär tre samtal vilket bokas in utifrån dina behov.
Första samtalet rekommenderas att boka in ca vecka 36. Läs mer om vad dessa samtal innehåller nedan.


Pris: 1450 kr inkl jourtid via telefon vid din födsel för direkt post partum care

Pris inkl örter: Jag erbjuder ett paketpris inklusive 5 st örtblandningar, där du får en örtblandning på köpet. Meddela om detta paket vid din bokning.


ERBJUDANDE

Vid köp av en hukbadspall erbjuds 20% rabatt på denna konsultation, samt örter.FÖRSTA SAMTALET ca vecka 36. Samtalets tid: ca 2 h
- Där går vi genom hur din tid varit hittills under graviditeten och hur det känns inför den sista tiden.
- Vi pratar om hur livshjulet ser ut för dig och vilket stöd du får och vad du har för behov.
- Vi gör en allmän analys över din tidigare menscykel och dåvarande fysiska hälsa.
- Jag gör en analys utifrån ett frågeformulär för att ge de bästa råden kring hukbad för just dig.
- Vi går igenom hur du kan hukbada under förlossningen om du önskar hukbada då
- Jag introducerar allmänna rekommendationer för hukbad vid post partum
- Hela tiden är jag lyhörd på dina behov och dina önskemål


ANDRA SAMTALET, vecka 40 om du ej fött barn ännu. Samtalets tid: ca 30 min
- Då går vi djupare in i stöttande med hukbadet och jag ger råd kring detta.
- Du får lätta hjärtat och berätta din berättelse om var du befinner dig utifrån dina behov.
- Vi pratar om hur relationen till partnern eller stödperson ser ut och om det finns saker att lyfta fram.
- Jag upprepar hur du kan använda hukbad under förlossning & efter förlossning.


POSTPARTUM, dag 1-2 efter förlossning eller när du känner dig redo. Samtalets tid: ca 10-30 min 

- Hukbad kan rekommenderas redan dagen du fött, beroende på förlossningsskedet, din hälsostatus och dina behov.
- Kontakt via telefon eller sms under denna tiden erbjuds, alt om jag är er doula finns jag på plats/ger er all information efter förlossningen

- Om du önskar vänta med att hukbada till senare av din post partum tid, bokas ett samtal in när du är redoJag vill betona vikten av att alltid rådfråga en läkare eller gynekolog angående dina besvär och sjukdomar.
Jag vill också understryka att kunskapen jag delar på denna hemida, i mina föreläsningar och konsultationer bygger på traditionell kinesisk örtmedicin, fallstudier gjorda på kvinnor som regelbundet utfört vaginal steaming, samt ex antal studier som gjorts på metoden. Läs dessa studier här.