Reikihealing

Reikihealing


Reiki är en healingmetod som aktiverar själens och kroppens självläkande system. Ordet reiki betyder livskraft och speglar den rena energi som aktiveras under behandlingen. Reiki är en effektiv behandlingsform vid bland annat stress, fysisk och mentala blockeringar, smärta, ångest och depression. Healingen ger chans till att frigöra blockeringar på mental och fysisk nivå utifrån individens behov.


Mina erfarenheter av reiki är att den ger kroppen chans till återhämtning, läkning och avslappning, samtidigt som energin öppnar upp din självmedvetenhet och kan ge dig verktyg till att aktivt arbeta med din personliga utveckling under trygga former.


Idag erbjuds reiki healing på vårdinrättningar över hela världen, inklusive över 800 sjukhus i USA. Även i Norge är det tillåtet att använda reiki inom vården men inte lika utbrett ännu. Forskning pekar på att reiki har potential att skapa inre lugn och harmoni, och öka välmåendet såväl psykiskt som fysiskt.

Mest positiva resultat visas på smärta, depression och oro.


Välj behandlingsform utifrån dina behov:
¤ Avslappnande reiki med fokus på medveten närvaro. Rekommenderad tid: 30-90 min
¤ Reiki med stresshantering genom inslag av ACT-coaching. Rekommenderad tid: 90-120 min
¤ Reiki med stresshantering genom andning och/eller kroppscanning. Rekommenderad tid: 30-90m
¤ Smärtlindrande reiki. Rekommenderad tid: 90 min
¤ Helande reiki för fördjupad kontakt med din själ. Rekommenderad tid: 90 min


Hur går det till?
Sessionen börjar med ett kortare samtal där du får dela dina behov och din situation. För dig som vill kombinera reiki med coachande samtal är detta samtal lite längre.


Själva healingen utgår ifrån ett handpåläggningsmönster där jag ger en helkroppsbehandling eller väljer att arbeta med specifika områden utifrån ditt behov. Jag guidar in i avslappning för att sedan låta energierna arbeta i din kropp. Vid behov använder jag eteriska oljor under behandlingen för att förstärka och balansera processen.


Ingen behandling är den andra lik, vilket därför ger olika resultat och förnimmeler. Många upplever en ökad kontakt med sin kropp och sina känslor. Vid smärta kan den under en del av behandlingen bli mer intensiv för att sedan avta, medan andra upplever en total frånvaro av smärta under hela behandlingen.
Många får också starkare sinnesintryck och kan uppleva att de ser bilder och färger, att de känner dofter eller upplever fysisk värme, kyla eller tryck på vissa kroppsdelar. Många upplever en mer närvarande vitalitet och en skön harmonisk känsla efter behandlingen.