Shamansk själsdans

Shamansk själsdans


Genom shamansk själsdans får vi möjlighet att läka våra smärtkroppar och hitta hem till vår ursprungliga rytm. När kroppen förmedlar känslor med hjälp av rörelse skapas transformation på olika plan såsom rening, frigöring av blockeringar. Sinnet lättar och vi kan få djupare kontakt med vårt inre. Genom att vågar släppa på normer och kontroll, ta hjälp av vårt mod, vilja och längtan bryter vi gamla präglingar och mönster vi inte längre behöver bära.  


Denna dans är uppbygd utifrån shamanska principer där kontakten med naturens olika element är en central roll. Dansen liknar den shamanska trumresans helande effekt där vi färdas genom tid och rum för att läka och hämta hem ännu mer av oss själva.


Cirkelns innehåll:

Rening
Sharing
Inkallning
Centrering
Dans
Avslappning
Sharing
Avslut


Efteråt bjuds på thé och frukt.

 

Inga förkunskaper krävs mer än ett öppet sinne och en längtan att skapa förändring inom dig, för att lämna gammalt bakom dig och föda fram ny lättare energi.


I kalendariumet kan du läsa om kommande cirklar.