Själsdans

Själsdans


Genom att röra oss till ett visst tema får vi möjlighet att känna på olika känslouttryck i våra kroppar och i vårt sinne. På så sätt lär vi känna oss själva på ett nytt plan och hittar hem till vår ursprungliga rytm.


Genom dansen och meditationen öppnar vi upp blockeringar i kropp och själ, får en djupare kontakt med vårt inre och vågar släppa på normer och kontroll.
När kroppen förmedlar känslor genom rörelse skapas transformation på olika plan, sinnet lättar och vi kan få kontakt med skaparkraften och vår kreativitet.
Passet börjar med en grundande meditation, följs av dans och avslutas med en stunds avslappning. Inga förkunskaper krävs och du är välkommen utifrån  din dagsform.

För mig har dansen varit ett viktigt verktyg i min personliga och själsliga utveckling. Min kropp och själ i samspel genom rörelse har gjort att jag fått tillgång till fantastiska delar av mig som jag inte visste fanns. Mitt mål är att erbjuda dig ett brett spektra av olika uttryck där du kan låta din själ föra dig i dansen.


I kalendariumet kan du läsa om nuvarande och kommande cirklar.