Modercirkeln - en cirkelby för kvinnor

Modercirkeln är en cirkelby för alla kvinnor som längtar efter gemenskap där vi möts i systraskap, hållna av Den Stora Modern och hennes cykliska visdom.

Modercirkeln värnar om naturen, den gudomliga feminina essensen, systraskapet och kraften vi kvinnor bär. Tillsammans möts vi i cirkeln för att hämta kraft, vila, näring och lust till livet.

Modercirkelns vision är att erbjuda ett respektfullt, kärleksfullt systraskap som är tryggt hållet i en cirkel liknande en by där vi stödjer varann utifrån våra behov och möjligheter. Visionen är också att uppmärksamma alternativa vägar genom livet som värnar om ett hållbart, kärleksfullt liv för både dig och Moder Jord.


De fysiska cirklarna utgår ifrån Skaraborg men framöver kan det finnas möjlighet för virtuella liveträffar vid intresse.Cirkelbyn är för dig utifrån dina behov:

♡ Virtuell cirkelby

En öppen community, till en början via facebook, där vi inspirerar, delar och ställer reflekterande frågor kopplat till ett friare liv, kunskap om cykliskt leverne, existentiella frågor och funderingar, medveten barnomsorg, relationsfrågor, naturmagi och medicin mm. Ja allt som berör kvinnan som vandrar nära jorden i medvetande för hennes och hennes omgivning bästa.


♡ Fysiska cirklar

1 ggn/månaden start januari 24 med olika inslag såsom välgörande andning och yoga för kvinnor, trummeditation och helande sharings mm. Cirklarna hålls på Veias Naturkraft, Lidköping.


♡ Virtuella cirklar

kan komma att hållas framöver för dig som inte har möjlighet att närvara fysiskt. Kom gärna med önskemål.


♡ Högtidsceremonier

Efter årstidens växlingar och utifrån olika initieringar som berör kvinnan, kvinnokroppen, moderskap, systraskap mm erbjuds ceremonier för att återta kraften till firandet av kvinnan och hennes initieringar genom livet. Här kommer det erbjudas tillfällen där barn och ungdomar kan delta beroende på tema.


♡ Retreats kan komma att erbjudas liknande högtidsceremonierna, men under 1-3 dagar inkl kost och ev logi.


♡ Medverka som en cirkelsyster

på en cirkel, ceremoni eller retreat och stöd cirkelmodern som håller i cirkeln genom exempelvis marknadsföring, hålla space i cirkeln, förbereda på platsen eller med fika/mat utifrån dina möjligheter och efterfrågan, har du möjlighet att delta kostnadsfritt på den tillställning du medverkar på.